آیه ابتلا (بقره/124) و رد پای مسأله امامت در تفاسیر کهن شیعی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

علوم قرآن و حدیث / دانشگاه قرآن و حدیث / قم / ایران

10.22091/ptt.2024.9777.2267

چکیده

بنابر آموزه‌های شیعه، امامت و رهبری جامعه اسلامی و جانشینی پیامبر اکرم(ص) در امور دینی و دنیوی است و پیامبر اکرم(ص) از ابتدای دوران رسالت خود ضمن معرفی خلیفه خویش به مسأله امام مسلمانان پس از وفات خود، اهتمام جدی داشته است. برای اثبات مسأله امامت و جانشینی پیامبر(ص)، به دلایل کلامی، تاریخی و نیز آیات قرآن کریم همانند آیه 124 سورۀ بقره، یعنی آیه ابتلای ابراهیم(ع) استشهاد می‌شود. بنابراین، برای پرداختن و نقد و بررسی دلالت آیه ابتلای ابراهیم در مسائل امامت، لازم است پیشاپیش روشن شود که آیا تبیین مفهوم امامت به وسیله آیات قرآن با مختصات پیشینی در صدر اسلام می‌باشد یا این تبیین قرآنی، با مختصات و مفاهیم ایجاد شده متأخر و جدید، صورت خواهد گرفت. در پژوهش پیش‌رو، با توجه به این سؤالات: «1ـ ذیل آیه ابتلای ابراهیم، مفسران متقدم و کهن شیعی چه مطالبی ذکر کرده‌اند؟ 2ـ آیا تفاسیر ذیل آیه ابتلای ابراهیم، پیرامون مسأله امامت به معنای رایج امروزی می‌باشد و این مسأله را پشتیبانی می‌کند؟»؛ به بررسی تفاسیر کهن شیعی ذیل آیه ابتلای ابراهیم، پرداخته شده است. در این پژوهش روشن شد که مفسران متقدم شیعه حداقل تا قرن چهارم، آیه ابتلای ابراهیم(ع) را دلیل اثبات وجود مسأله امامت، نگرفته‌اند؛ و به این آیه در مسأله امامت خاصه، استشهاد نکرده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The verse of Tabla (Baqarah/124) and the traces of the issue of Imamate in ancient Shia interpretations

نویسنده [English]

  • kazem ostadi
فلسفه غرب / دانشگاه مفید / قم / ایران
چکیده [English]

In order to prove the issue of Imamate and succession of the Prophet (PBUH), theological and historical reasons as well as the verses of the Holy Qur'an such as verse 124 of Surah Al-Baqarah, i.e. the verse of the affliction of Abraham (PBUH) are referred to. Therefore, in order to discuss and review the significance of the verse of ``Tabale'' in the issues of Imamate, it is necessary to clarify in advance whether the explanation of the concept of Imamate through the Qur'anic verses with previous coordinates is at the beginning of Islam or this Quranic explanation, with newly created coordinates and concepts, is will take In the upcoming research, according to the following questions: under the verse of Abraham's affliction, what have the advanced and ancient Shia commentators mentioned? Are the interpretations of the following verse about the issue of imamate in today's common sense and do they support this issue?"; The ancient Shiite interpretations under the verse of the affliction of Abraham have been investigated. In this research, it became clear that the advanced Shiite commentators did not take the verse of Abraham's affliction as a proof of the existence of the issue of Imamate, at least until the fourth century. And they have not referred to this verse in the issue of special Imamate

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession of the Prophet (pbuh)
  • special Imamat
  • Shia interpretations
  • Imamiyyah
  • Saqeefah
CAPTCHA Image