مفهوم شناسی واژه «شهداء» در آیه 143/ بقره

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 رییس دانشکده الهیات دانشگاه یزد

3 گروه علوم قران و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاهیزد

4 دانشیار دانشگاه یزد/ علوم قرآن و حدیث

10.22091/ptt.2024.10035.2285

چکیده

محور اصلی اختلاف مفسران تبیین واژه شهدا در آیه «لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً»(بقره:143) می‌باشد. مفسران در معنای شهدا اختلاف نظر دارند برخی آن را به گواه در روز قیامت و برخی دیگر آن را به الگو در این دنیا تفسیر کرده‌اند، علاوه بر این مفسران در تعیین مصادیق این دو رای با هم متحد نیستند، معتقدان به معنای گواه مصادیق ذیل را بیان نموده اند: 1-گواه بودن امت پیامبر(ص) بر امت‌های انبیاء پیشین، 2-گواه بودن اهل‌بیت(ع) بر سایر مردم، 3-گواه بودن مبلّغ دین اسلام بر سایر مردم، 4-گواه بودن انبیاء و اوصیاء هر امت بر مردم زمان خود؛ و معتقدان به معنای الگو پیرو مصادیق ذیل هستند: 1-الگو و نمونه بودن امت پیامبر برای سایر امت‌ها، 2-الگو بودن اهل‌بیت(ع) برای سایر مردم. این بررسی هم از جهت حل اختلاف مفسران و هم تبیین جایگاه اهل‌بیت(ع) در قرآن ضرورت دارد. در این پژوهش با توجه به سیاق آیات و آیات دیگر و احادیث، این نتیجه آشکار شد که «شُهَداءَ» به معنای الگو و نمونه است و اهل‌بیت(ع) مصداق اتم شهداء هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of the word "Shohadââ" in verse 143/Baqarah

نویسندگان [English]

  • ali deris 1
  • mohamadali heydari 2
  • amir joudavi 3
  • bmanali dehghan 4
1 department of the Qurans Sciences and hadith. Yazd University. iran
2 yazd university
3 Quran andHadith, thology, yazd university
4 Educator of yazd university/ quran and tradition
چکیده [English]

The main point of difference between commentators is the explanation of the word “Shohadââ” in the verse 143 in surah Baqarah. The commentators differ on the meaning of “shohadââ”, some have interpreted it as a witness on the Day of Judgment, and others have interpreted it as a role model in this world. In addition, the commentators are not united in determining the examples of these two votes, The believers in the meaning of witness they have stated the following examples: 1- The nation of the Prophet (PBUH) are witnesses of over the Nations of the previous prophets, 2- Ahl al-Bayt (AS) are witnesses over other people 3-Preacher of Islam are witnesses over other people 4- The prophets and guardians of each nation are witnesses over the people of their time; and the believers in the meaning of the role model have stated the following examples: 1- Prophet's nation are role model for other nations 2- Ahl al-Bayt (AS) are role model for other people. This review is necessary both to resolve the differences between commentators and to explain the position of Ahl al-Bayt (AS) in the Qur'an. In this research, according to the context of the verses and other verses and narratives, the conclusion was revealed that “shohadââ” means role model and Ahl al-Bayt(AS) are the best role model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 143 in surah Baqarah, Comparative interpretation, Shohadâ
  • â
  • , Role model, Ahl al-Bayt (AS)
CAPTCHA Image