نویسنده = علی محمد لروند
بررسی تطبیقی نقش عدالت صحابه در اعتبار فهم سلف در دین شناسی از دیدگاه سلفیه و امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22091/ptt.2023.8793.2177

علی محمد لروند؛ علی الهبداشتی