نویسنده = محمد جواد اسکندر لو
تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو