نویسنده = نبی الله صدری فر
سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 265-288

10.22091/ptt.2018.3092.1342

نبی الله صدری فر؛ محمد رضا ضمیری؛ محمد مولوی