نویسنده = محمد فاکر میبدی
بررسی تطبیقی تفسیر آیات وصیت و فدا در نظر مفسران با تأکید بر قاعده ترجیحی اصل عدم نسخ

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 132-158

10.22091/ptt.2023.7428.2021

سیده معصومه فاطمی؛ محمد فاکر میبدی؛ مهدی همتیان


تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو