نویسنده = علیرضا فاضلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق

دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 263-288

10.22091/ptt.2018.2744.1286

بی بی زینب حسینی؛ علیرضا فاضلی؛ سید روح الله موسوی پویا