کلیدواژه‌ها = تفسیر عقلی و عرفانی
تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس

دوره 6، شماره 1، تیر 1399، صفحه 235-253

10.22091/ptt.2020.4404.1587

امیرعباس مهدوی فرد؛ امین الله شاکری موحد