کلیدواژه‌ها = آیه 5 سورۀ قصص
بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

دوره 7، شماره 1، تیر 1400، صفحه 33-60

10.22091/ptt.2021.6317.1882

فاطمه باباعلی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ جعفر نکونام