کلیدواژه‌ها = مبانی تفسیری
ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 4-34

10.22091/ptt.2023.9093.2210

دکتر سید رضا مؤدب؛ محمد تقی دیاری؛ جواد جمشیدی حسن ابادی


بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 159-186

10.22091/ptt.2016.865

محمد مجید شیخ بهائی؛ محمد کاظم رحمان ستایش