جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز

10.22091/ptt.2022.8624.2159

چکیده

یکی از قوانین مطرح در قرآن کریم که در بسیاری از آیات اعم از آیات اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و ... به صورت مستقیم و غیرمستقیم بدان اشاره شده، قانون علیت است. از جمله‌ی این آیات در حوزه‌ی اجتماعی که در مقام بیان قانون علیت بوده آیه‌ی 32 سوره‌ی زخرف می‌باشد که طی آن خداوند متعال، علت «ترفیع درجات» برخی بر برخی دیگر را «تسخیر» بیان داشته است. سیری در تفاسیر قرآن کریم، پیرامون عبارت مذکور ، حاکی از آنست که درک مفسران عصرهای مختلف، بویژه مفسران عصر حاضر نسبت به مفهوم عبارت یاد شده با درک مفسران اخیر متفاوت بوده است. دانشمندان علوم قرآنی در مقام بیان علت این اختلافات تفسیری، عوامل گوناگونی را مطرح نموده اند؛ اما در میان این عوامل، به نقش «جریان‌» ها به عنوان عامل بیرونی که به صورت ناخودآگاه بر فهم مفسر از آیات قرآن اثر می‌گذارد، کم‌تر توجه شده است. در مقاله‌ی حاضر تلاش برآنست به شناسایی ا جریان‌هایی که در تفسیر عبارت «وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجات لِیَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًّا» نقش داشته است، پرداخته شود. نتایج حاصله نشان می‌دهد نظام‌های «ارباب-رعیتی» و «سوسیالیسم» را می‌توان به عنوان دو جریان موثر بر اندیشه‌ی مفسران نسبت به تفسیر آیه‌ی مورد بحث معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The flow of commentators' opinions in explaining the verses confirming the system of causality in the social field (Case study of verse 32 of Surah Zukhruf)

نویسندگان [English]

  • seyedeh hanieh momen 1
  • Zahra Ghasemnejad 2
1 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Shiraz University
2 Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, Shiraz University
چکیده [English]

One of the laws mentioned in the Holy Quran, which is mentioned directly and indirectly in many verses, including moral, legal, social, natural, etc., is the law of causality. Different types of this law, such as active and final cause, material and formal, etc., can be examined and identified in the verses of the Qur'an. Among these verses in the social field, which are in the capacity of expressing the law of causality and in which the final cause is explicitly mentioned, is verse 32 of Surah Zakharf, in which God Almighty is the cause of the "promotion" of some He has expressed "conquest" on others. A series of interpretations of the Holy Quran, about the phrase mentioned in the discussed verse, In the present article, an attempt is made to identify the current or currents that played a role in the interpretation of the phrase "And we raised some of them above some degrees to take some of them mockingly" in the verse in question. The obtained results show that the systems of "lord-serf" and "socialism" can be introduced as two effective currents on the commentators' thinking regarding the interpretation of the discussed verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • promotion
  • conquest
  • ranks
  • class
  • stream
  • community
  • socialism
CAPTCHA Image