رهیافتی بر رویکرد تفسیری ابوالفتوح رازی و مفسران؛ مطالعه موردی: تفسیر آیه 157 سوره اعراف با محوریت «النور» در آیه مذکور

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه الهیات اراک

10.22091/ptt.2023.8537.2145

چکیده

ابوالفتوح رازی از مفسران شیعی قرن ششم هجری است. تفسیر او به زیان فارسی و شامل تمامی آیات قرآن است. او تلاش می کند در تفسیر آیات، با به کارگیری لغت، صرف، نحو، شأن نزول و بررسی و ارزیابی اقوال مفسران ،تفسیری روشمند ارائه کند. در موارد فراوانی تفسیر او از آیات، با تفسیرهای دیگر تفاوت چندانی ندارد و در عین حال در برخی موارد از آیه قرآن تفسیری ارائه کرده است که با تفسیر بسیاری از مفسران سازگاری ندارد. برای مثال، بسیاری از مفسران معتقدند مقصود از «النُّورَ »، در آیه 157 سوره اعراف، «قرآن کریم» است ولی تفسیری که ابوالفتوح از این بخش آیه ارائه کرده با تفاسیر دیگر متفاوت است. در این نوشتار با بررسی اقوال مفسران، به ارزیابی تفسیر ابوالفتوح رازی از آیه مذکور،اقدام شده است. با کوششی که صورت گرفت، معلوم گردید تا کنون نوشتاری در این زمینه نگاشته نشده است. نگارنده با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسید که ابوالفتوح رازی معتقد است مقصود از «النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ» در آیه 157 سوره اعراف، امام علی (ع) است و چنین تفسیری از آیه مذکور، بر خلاف تفسیر مفسران، به توجیه و تأویل نیازمند نیست .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

فسیر تطبیقی

نویسنده [English]

  • ali hasanbeygi
عضو هیئت علمی گروه الهیات اراک
چکیده [English]

ابوالفتوح رازی از مفسران شیعی قرن ششم هجری است. تفسیر او به زیان فارسی و شامل تمامی آیات قرآن است. او تلاش می کند در تفسیر آیات، با به کارگیری لغت، صرف، نحو، شأن نزول و بررسی و ارزیابی اقوال مفسران ،تفسیری روشمند ارائه کند. در موارد فراوانی تفسیر او از آیات، با تفسیرهای دیگر تفاوت چندانی ندارد و در عین حال در برخی موارد از آیه قرآن تفسیری ارائه کرده است که با تفسیر بسیاری از مفسران سازگاری ندارد. برای مثال، بسیاری از مفسران معتقدند مقصود از «النُّورَ »، در آیه 157 سوره اعراف، «قرآن کریم» است ولی تفسیری که ابوالفتوح از این بخش آیه ارائه کرده با تفاسیر دیگر متفاوت است. در این نوشتار با بررسی اقوال مفسران، به ارزیابی تفسیر ابوالفتوح رازی از آیه مذکور،اقدام شده است. با کوششی که صورت گرفت، معلوم گردید تا کنون نوشتاری در این زمینه نگاشته نشده است. نگارنده با به کارگیری روش توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسید که ابوالفتوح رازی معتقد است مقصود از «النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ» در آیه 157 سوره اعراف، امام علی (ع) است و چنین تفسیری از آیه مذکور، بر خلاف تفسیر مفسران، به توجیه و تأویل نیازمند نیست .

کلیدواژه‌ها [English]

  • قرآن
  • 157آیه سوره اعراف
  • تفسیر تطبیقی
  • مفسران
  • ابوالفتوح رازی
CAPTCHA Image