مصادیق قوم موعود در آیۀ استخلاف با رویکردی انتقادی به دیدگاه فخر رازی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدۀ علوم قرآنی ملایر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران. h.noruzi@quran.ac.ir

چکیده

 
دین اسلام، به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، آیندۀ بشر را در قالب اندیشۀ مهدویت بسیار روشن ترسیم کرده است. بر اساس آموزه‌های قرآن، حاکمیت نهایی و جهانی از آنِ صالحان و مستضعفان است و شخصی از نسل پیامبر اکرم (ص)، در رأس قوم موعود، با امدادهای الهی و مدیریتی کارآمد، امنیت، عبودیت و عدالت فراگیر جهانی را مستقر خواهد کرد. هرچند باورمندی به استخلاف قوم موعود مورد قبول همۀ فرق و مذاهب اسلامی بوده است، اما دربارۀ مصادیق، مکان و زمان، و چگونگی تحقق وعده‌های موجود در آیۀ استخلاف اختلاف‌نظر وجود دارد. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی دیدگاه فریقین دربارۀ قوم موعود، با تأکید بر آرای فخر رازی، است. فخر رازی، همچون بسیاری از دانشمندان اهل‌سنت، معتقد است که محتوای آیه در زمان صحابه محقق شد و آیه بر خلافت و امامت امامان چهارگانه ــ ابوبکر، عمر، عثمان و علی (ع) ــ دلالت دارد و مصداق قوم موعود صحابۀ پیامبر (ص) هستند که البته، با توجه به اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی زمان حضرت علی (ع)، دلالت آیه را نسبت به آن حضرت (ع) نفی می‌کند. بر اساس دلالت معانی واژگان کلیدی، سبب نزول و محتوای آیات و روایات و تاریخ قطعی فریقین، معلوم می‌شود که آیۀ استخلاف ناظر به دوران ظهور و حاکمیت حضرت مهدی (عج) است.

تازه های تحقیق

مصادیق قوم موعود در آیۀ استخلاف با رویکردی انتقادی به دیدگاه فخر رازی

حسنعلی نوروزی آزارکی

استادیار، دانشکدۀ علوم قرآنی ملایر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران. h.noruzi@quran.ac.ir            https://orcid.org/0000-0002-5370-3936

چکیده

دین اسلام، به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین آسمانی، آیندۀ بشر را در قالب اندیشۀ مهدویت بسیار روشن ترسیم کرده است. بر اساس آموزه‌های قرآن، حاکمیت نهایی و جهانی از آنِ صالحان و مستضعفان است و شخصی از نسل پیامبر اکرم (ص)، در رأس قوم موعود، با امدادهای الهی و مدیریتی کارآمد، امنیت، عبودیت و عدالت فراگیر جهانی را مستقر خواهد کرد. هرچند باورمندی به استخلاف قوم موعود مورد قبول همۀ فرق و مذاهب اسلامی بوده است، اما دربارۀ مصادیق، مکان و زمان، و چگونگی تحقق وعده‌های موجود در آیۀ استخلاف اختلاف‌نظر وجود دارد. مسئلۀ اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی دیدگاه فریقین دربارۀ قوم موعود، با تأکید بر آرای فخر رازی، است. فخر رازی، همچون بسیاری از دانشمندان اهل‌سنت، معتقد است که محتوای آیه در زمان صحابه محقق شد و آیه بر خلافت و امامت امامان چهارگانه ــ ابوبکر، عمر، عثمان و علی (ع) ــ دلالت دارد و مصداق قوم موعود صحابۀ پیامبر (ص) هستند که البته، با توجه به اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی زمان حضرت علی (ع)، دلالت آیه را نسبت به آن حضرت (ع) نفی می‌کند. بر اساس دلالت معانی واژگان کلیدی، سبب نزول و محتوای آیات و روایات و تاریخ قطعی فریقین، معلوم می‌شود که آیۀ استخلاف ناظر به دوران ظهور و حاکمیت حضرت مهدی (عج) است.

کلیدواژگان: آیۀ استخلاف، آیۀ ۵۵ سورۀ نور، فخر رازی، قوم موعود

مقدمه

 قرآن در آیات متعددی ازجمله آیۀ استخلاف فرا رسیدن عصری را وعده می‌دهد که مستضعفان و مؤمنان صالح، با پیروزی بر کافران و مشرکان، وارث زمین خواهند شد و با امدادهای الهی حکومت عدالت‌محور را در گسترۀ عظیم جهانی بر پا خواهند کرد و اسلام بر همۀ ادیان غالب خواهد شد و امنیت فراگیر و عبودیت خالص و گشایش در زندگی مردم ایجاد خواهد شد. یکی از آیاتی که وعده‌های مهمی به بندگان صالح می‌دهد، آیۀ استخلاف است. در منابع روایی و تاریخی فراوانی از فریقین آمده است که وقتی مسلمانان به مدینه مهاجرت کردند، قبایل مختلف بر ضد آنان شوریدند؛ مسلمانان با تهدیدهای فراوانی روبرو شدند و زندگی ناامنی داشتند و همواره در حالت آماده‌باش نظامی بودند و شب و روز اسلحه با خود داشتند. در این فضای ناامن فکری و اجتماعی و امنیتی، آیۀ استخلاف (نور: 55) نازل شد و بشارت داد پیروزی فرا خواهد رسید:

 وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضى لَهُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً یَعْبُدُونَنی لایُشْرِکُونَ بی شَیْئاً وَ مَنْ کَفَرَ بَعْدَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ

ترجمه: خدا به کسانی از شماکه ایمان آورده و (کارهای) شایسته انجام داده‌اند وعده داده که حتماً آنها را در زمین جانشین خواهد کرد، همان‌گونه که کسانی را که پیش از آنان بودند جانشین کرد و دینشان را که برایشان پسندیده است، مستقر خواهد کرد و امنیت و آسایش را جایگزین ترس و خوفشان نماید، درحالی‌که مرا می‌پرستند و هیچ‌چیز را شریک من نخواهند ساخت؛ و کسانی که بعد از آن کفر ورزند فاسق‌اند.    

ادعا و استدلال فخر رازی درتعیین مصداق قوم موعود

 فخر رازی همچون برخی از مفسران اهل‌سنت معتقد است مصداق قوم موعود خلفای راشدین هستند، زیرا آنان سرزمین‌های بزرگی را فتح کردند، دین الهی را نشر دادند و امنیت را بر جامعۀ اسلامی حاکم گرداندند. بسیاری از مفسران فریقین مصداق قوم موعود را مؤمنان صالح می‌دانند، مانند طبرسی و طباطبایی، و برخی مفسران مصداق آن را پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) و بعضی مصداق آن را پیامبر (ص) و صحابه می‌دانند.

      فخر رازی و اکثر مفسران اهل‌سنت بر آن‌اند که قدر متیقن خطاب آیه صحابه هستند. فخر رازی، در تعیین مصداق قوم موعود و تحقق وعده‌های در آیه، دلالت آن را بر امامت امامان چهارگانه تطبیق نموده می‌نویسد: آیه به امامت خلفای چهارگانه دلالت دارد و در عین حال امامت علی (ع) را، به دلیل اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی آن دوره، دربرنمی‌گیرد.

نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی

دیدگاه فخر رازی و بسیاری از اهل‌سنت در تطبیق محتوای آیه به دورۀ خلافت خلفا به دلایل متعددی مردود است.

1. اطاعت‌پذیری: زمینه‌ساز حاکمیت قوم موعود و نافی دیدگاه فخر رازی

 آیۀ استخلاف در حقیقت جواب سؤال مقدّر است، گویا با توجه به آیات قبل گفته شده: برای اطاعت‌کننده از خدا و رسول چه پاداشی است؟ یا برای کسانی که ایمان حقیقی دارند چه چیزی دیده شده است؟ که در جواب فرمود: خداوند به آنان وعدۀ استخلاف در زمین داده و در وعدۀ خدا خلاف نیست. با اینکه فخر رازی عملکرد برخی خلفای راشیدین را در اطاعت‌پذیری ذکرشده در قرآن نقد کرده، مصداق آیۀ استخلاف را به دوران خلفا تطبیق می‌دهد!

2. رویکرد بشارت‌گونۀ استخلاف قوم موعود: منافی دیدگاه فخر رازی 

در «کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ» تشبیه استخلاف مؤمنان و صالحان امت پیامبر (ص) به استخلاف از گذشتگان بیانگر آن است که موضوع جانشینی یک روند مستمر، به‌عنوان سنت الهی، است. فخر رازی و برخی گفته‌اند: مراد از پیشینیان، انبیای گذشته، همانند حضرت داوود و سلیمان‌اند.

اما طبق گزارش آیه، اولاً، خلافت الهی یک سنت الهی است که در میان اقوام پیشین نیز جریان داشته است. ثانیاً، استخلاف در آیه در مقام بشارت به امت است و استخلاف خاص است. ثالثاً، دلالت سیاق درونی و بیرونی آیه نافی آن دیدگاه فخر رازی است. رابعاً، عدم تعیین مصداق خاص از امت‌های پیشین خود گویای اطلاق و توسعۀ خلافت الهی است.

3. آرامش و امنیت فردی و اجتماعی فراگیر  و عبودیت خالص: مخالف تفسیر فخررازی

در «وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا» به رفع ترس و خوف و تبدیل آن به امنیت به‌طور مطلق اشاره شده است که محدثان و مفسران در چگونگی تبدیل خوف به امنیت تحلیل‌هایی دارند که یکسان نیست. دیدگاه فخر رازی دربارۀ آیۀ استخلاف ناتمام است، زیرا طبق گزارش‌های مسلم تاریخی منابع اهل‌سنت نیز انحرافات فراوانی چون ارتداد، استبداد، بی‌عدالتی، ناامنی و ظلم و... در همۀ ادوار خلافت خلفا بوده است. آیۀ استخلاف از جامعۀ توحیدی سخن می‌گوید که در آن، دین‌مداری و عدالت‌طلبی و رفع ظلم و تبعیض، و امنیت فراگیر و یکتاپرستی خالص به دور از شرک غالب باشد و بی‌شک در رأس حاکمیت آن طبق آیات و روایات، حجت خدا و امام معصوم، حضرت مهدی (عج)، قرار دارد.  

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد دیدگاه فخر رازی متکی به شأن نزول است، درحالی‌که اولاً، شأن نزول بیانگر ناامنی و وحشت مؤمنان آن روزگار بوده که در پی آن آیه نازل شد. ثانیاً، شأن نزول مخصص مورد نیست و با فرض قبول نسبی مفاد آیه نسبت به دوران صحابه، دلیلی ندارد که مفاد آیه را منحصر به آن دوران شود. ثالثاً، حادثۀ تاریخی بیانگر سبب نزول آیۀ استخلاف با محتوایش صبر و پایداری و روحیۀ امیدبخشی به آینده را در وجود مؤمنان افزایش داد، اما مصداق کامل بشارت به چنین جامعه‌ایی فقط در روزگار حضرت مهدی (عج) محقق خواهد شد.

 کتابنامه

آلوسی، محمود. (۱۴۱۷ ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المعانی (محمد حسین العرب، محقق). دار الفکر.

ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر. (۱۴۰۲ ق). تفسیر القرآن العظیم. بی‌نا.

ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۵ ق). لسان العرب. دار احیاء التراث العربی.

بغوی، حسین بن مسعود. (۱۴۰۷ ق). معالم التنزیل (خالد عبدالرحمن العک، محقق). بی‌نا.

بیضاوی، عبدالله بن عمر. (بی‌تا). انوار التنزیل و اسرار التأویل. دار الکتب العلمیه.

طباطبایی، سید محمدحسین. (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن. انتشارات جامعه مدرسین.

فخر رازی، ابو عبدالله. (۱۴۱۱ ق). مفاتیح الغیب. مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی.

نجارزادگان، فتح‌الله. (۱۳۹۳). تفسیر موضوعی قرآن. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز نشر هاجر.

واحدی نیشابوری، علی. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن الکریم. دار الکتب العلمیة.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Instances of the Promised Nation in the Vicegerency Verse with a Critical Approach to Fakhr Razi

نویسنده [English]

  • Hasanali Noruzi Azaraki
Assistant Professor, Faculty of Quranic Sciences of Malayer, Ulum-i Quran va Maaref-i Quran-i Karim University, Qom, Iran. Email: h.noruzi@quran.ac.ir
چکیده [English]

The religion of Islam, as the last and most complete heavenly religion, has described the future of human beings very clearly in the form of the Mahdism thought. Based on the teachings of the Quran, the final and global governance belongs to the righteous and oppressed and a person from the progeny of the Holy Prophet (peace be upon him and his household) will establish security, servitude to God, and extensive universal justice at the head of the promised people and with divine help and efficient management. Even though belief in the vicegerency of the promised people is accepted in all Islamic denominations and sects; however, there are differences in opinion regarding the instances, place and time, and how the promises in the verse will be realized. The main issue of this study is comparatively studying the Shiite and Sunni views regarding the promised people with emphasis on the views of Fakhr Razi. Fakhr Razi, like many Sunni scholars, believes that the content of the verse was realized in the time of the companions of the Prophet and the verse denotes the caliphate and imamate of the four imams – Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali (peace be upon him) – and the promised people refers to the companions of the Prophet; however, considering the chaotic political and social situation of the time of Imam Ali, he denies that the verse denotes the Imam. Based on the semantic denotation of keywords, the cause of revelation, the contents of verses and narrations, and the definitive history of the Shiites and Sunnis, it is clear that the vicegerency verse refers to the time of the reappearance and governance of Imam Mahdi (may Allah hasten his reappearance)..
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vicegerency verse
  • verse 55 of the al-Nur Chapter
  • Fakhr Razi
  • the promised people s 

 

قرآن کریم.
آلوسی، محمود. (۱۴۱۷ ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المعانی (محمد حسین العرب، محقق). دار الفکر.
آلوسی، محمود. (۱۴۱۵ ق). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المعانی. دار الکتب العلمیه.
ابن عبدربه، احمد بن محمد. (۱۴۰۶ ق). العقد الفرید. دار الکتاب العربی.
ابن‌زمنین، محمد بن عبدالله. (۱۴۲۳ ق). تفسیر القرآن العزیز لابن زمنین. نشر الفاروق الحدیثه.
ابن‌فارس، احمد. (بی‌تا). معجم مقائیس اللغة. نشر دار الجیل.
ابن‌قتیبه، عبدالله بن مسلم. (۱۳۷۱). الامامه و السیاسه. منشورات الرضی.
ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر. (۱۴۰۲ ق). تفسیر القرآن العظیم. بی‌نا.
ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر. (۱۴۰۷ ق). البدایه و النهایه. دار الفکر.
ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر. (بی‌تا). السیرة النبویة. دار نوبلیس.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۵ ق). لسان العرب. دار احیاء التراث العربی.
ابن‌منظور، محمد بن مکرم. (۱۴۰۸ ق). لسان العرب. ادب الحوزه.
امینی، عبدالحسین. (۱۳۷۹). الغدیر فی الکتاب و السنة و التاریخ. مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
بابائی، علی‌اکبر؛ و کوهی گونیانی، سکینه. (۱۳۹۹). تفسیر تطبیقی آیه ۵۵ نور با تأکید بر شناخت مستخلفین. سفینه، ۱۷(۶۸)، ۳۵‑۹.
بغوی، حسین بن مسعود. (۱۴۰۷ ق). معالم التنزیل (خالد عبدالرحمن العک، محقق). بی‌نا.
بیضاوی، عبدالله بن عمر. (بی‌تا). انوار التنزیل و اسرار التأویل. دار الکتب العلمیه.
ثعلبی، احمد بن محمد. (۱۴۲۲ ق). الکشف و البیان (ابی محمد بن عاشور، محقق). دار احیا التراث العربی.
جوهری، اسماعیل بن حماد. (۱۴۰۷ ق). الصحاح (احمد عبدالغفور العطار، محقق). دار العلم للملایین.
حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله. (بی‌تا). المستدرک علی الصحیحین. دار المعرفه.
حسین رضوی، سید فیاض. (۱۳۸۶). تفسیر تطبیقی آیه وعد. فصلنامه طلوع، ۲۲، ۱۱۴‑۹۳.
حسینی همدانی، سید محمدحسین. (۱۴۰۴ ق). انوار درخشان. کتابفروشی لطفی.
خرازی، سید محسن. (بی‌تا) بدایة المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه. جامعه مدرسین حوزه علیمه قم.
خلیل بن احمد. (۱۴۰۹ ق). العین (مهدی مخزومی، محقق). موسسه دار الهجره.
دژآباد، حامد. (۱۳۹۱). بررسی ادله اهل‌سنت درباره آیه استخلاف و ارتباط آن با عصر ظهور، مشرق موعود، ۶(۲۲)،۹۰‑۵۳ .
راغب اصفهانی، حسین. (۱۳۹۰). مفردات الفاظ القرآن (حسین خداپرست، مترجم). انتشارات نوید اسلام.
زمخشری، جارالله محمود. (بی‌تا). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل. نشر ادب حوزه.
سیوطی، جلال الدین. (۱۴۰۴ ق). الدر المنثور فی تفسیر الماثور. چاپ کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم. (بی‌تا). تفسیر القرآن الکریم (محمد خوجوی، مصحح). بیدار.
صدوق، محمد بن علی. (۱۴۱۷ ق). الامالی. بی‌نا.
طباطبایی، سید محمدحسین. (بی‌تا). المیزان فی تفسیر القرآن. انتشارات جامعه مدرسین.
طبرسی، فضل بن حسن. (۱۴۰۶ ق). مجمع البیان. دار المعرفة.
طبری، محمد بن جریر. (۱۳۸۷ ق). تاریخ طبری (محمد ابوالفضل ابراهیم، محقق). دار التراث.
طبری، محمد بن جریر. (۱۴۰۸ ق) جامع البیان عن تأویل آی القرآن. دار الکتب العلمیه.
طبری، محمد بن جریر. (۱۴۱۲ ق). جامع البیان عن تأویل آی القرآن. دار المعرفه.
طریحی، فخرالدین. (بی‌تا). مجمع البحرین. المکتبة المرتضویه.
عسکری، حسن بن عبدالله. (۱۴۱۲ ق). الفروق اللغویه. موسسه النشر الاسلامی.
عسکری، علامه سید مرتضی. (۱۴۱۶ ق). معالم المدرستین. المجمع العلمی الاسلامی.
عیاشی، محمد بن مسعود. (بی‌تا). تفسیر العیاشی (سید هاشم رسولی محلاتی، مصحح). المکتبة الاسلامیه.
فخر رازی، ابو عبدالله. (۱۴۱۱ ق). مفاتیح الغیب. مرکز نشر مکتب الاعلام الاسلامی.
فخر رازی، ابو عبدالله. (۱۴۲۰ ق). مفاتیح الغیب. دار احیاء التراث العربی.
فیومی، احمد بن محمد. (۱۴۲۵ ق) المصباح المنیر. نشر مؤسسه دار الهجره.
قرطبی، محمد بن احمد. (۱۳۸۷ ق). الجامع الاحکام القرآن. دار الکتب العربی.
کلینی، محمد بن یعقوب. (۱۳۸۸ ق). الکافی (علی‌اکبر غفاری، مصحح). دار الکتب الاسلامیه.
گنابادی، سلطان محمد. (۱۴۰۸ق). بیان السعاده فی مقامات العباده. مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. (۱۴۰۳ ق). بحار الانوار. موسسة الوفاء.
مسعودی، علی بن حسین. (۱۴۰۹ ق). مروج الذهب و المعادن الجوهر. دار الفکر.
مصطفوی، حسن. (۱۳۶۰). التحقیق فی کلمات القرآن. مؤسسه الطباعة و النشر.
مکارم، ناصر؛ و همکاران. (۱۳۸۶). تفسیر نمونه. چاپخانه امیر المؤمنین.
نجارزادگان، فتح‌الله. (۱۳۸۹). تفسیر آیه وعد (نور: ۵۵) از دیدگاه مفسران فریقین (با تأکید بر شناخت قوم موعود). قرآن‌شناخت، ۳(۲)، ۱۶۵_۱۹۱. https://qoranshenakht.nashriyat.ir/node/61
نجارزادگان، فتح‌الله. (۱۳۹۳). تفسیر موضوعی قرآن. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مرکز نشر هاجر.
نجمی، محمدصادق. (۱۳۸۶) سیری در صحیحین ( ویراست دوم). مؤسسه بوستان کتاب.
نسفی، عبدالله بن احمد. (بی‌تا). تفسیر النسفی. دار الکتب العربی.
نعمانی، محمد بن ابراهیم. (۱۳۷۶). کتاب الغیبة (محمدجواد غفاری، مترجم). صدوق.
واحدی نیشابوری، علی. (۱۴۱۱ ق). اسباب نزول القرآن الکریم. دار الکتب العلمیة.
یعقوبی، احمد بن اسحاق. (بی‌تا). تاریخ یعقوبی. دار صادر.
CAPTCHA Image