واکاوی تطبیقی پیامدهای مبنای عدالت جنسیتی در نظریه پردازی مفسران فمینیسم اسلامی با تأکید بر آرای علامه طباطبایی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 ایران ، زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، گروه معارف

2 معارف اسلامی ، دانشکده الهیات ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد ، ایران

10.22091/ptt.2024.9938.2275

چکیده

فمینیسم اسلامی شاخه‌ای از فمینیست است که به تفسیر زن مدارانه از اسلام می‌پردازد. مفسران فمینیستی با توجه به اصل برابری جنسیتی، به تفسیر آیات مربوط به زنان پرداخته اند و تلاش می‌کنند تا برابر طلبی قرآن را از طریق تفاسیر جایگزین نشان دهند. عدالت جنسیتی، از منظر نظریه‌پردازان فمینیسم اسلامی به معنای برابری زن و مرد در تقسیم وظایف، مسئولیت‌ها، حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است .

اما از دیدگاه علامه طباطبایی تفاوت ذاتی بین موجودات، لازمه نظام علت و معلول است‌ . که زن و مرد هم از این قانون مستثنی نیستند؛ لذا بر اساس اصل تفاوت ذاتی بین زن و مرد ، احکامی متمایز، جهت حفظ مصالح اجتماعی، وضع شده است . بنابراین عدالت جنسیتی به معنای تساوی زن و مرد نیست.

این پژوهش در صدد بیانِ پیامدهای دیدگاه نظریه پردازان فمینیسم اسلامی به معنای عدالت جنسیتی است که با اشاره به نظریات فمینسیم اسلامی در آیات مربوط به زنان به این پیامدها پرداخته شده است . انگاره مرد سالار بودن تفاسیر، شرک در تبعیض جنسیتی ، تفسیری فراتر از متن ، محدود نمودن آیات به عصر نزول از جمله پیامدهای تفاسیر فمینیستی است که با تأکید بر آرای علامه طباطبایی در این نوشتار نقد و بررسی

می شود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis of the consequences of the basis of gender justice in the theorizing of commentators of Islamic feminism with an emphasis on the opinions of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • Abolhasn Barani 1
  • esmat nayyeri 2
1 Department of Education, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran
2 Islamic Studies, Faculty of Theology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Islamic feminism is a branch of feminists that deals with a woman-oriented interpretation of Islam. According to the principle of gender equality, feminist commentators have interpreted the verses related to women and try to show the equality of the Qur'an through alternative interpretations. Gender justice, from the point of view of theorists of Islamic feminism, means the equality of men and women in the division of tasks, responsibilities, social, economic and political rights.

But from Allameh Tabatabai's point of view, the inherent difference between beings is a requirement of the cause and effect system. that men and women are not exempt from this law; Therefore, based on the principle of the inherent difference between men and women, different rulings have been established in order to protect social interests. Therefore, gender justice does not mean the equality of men and women.

This research aims to express the consequences of Islamic feminism theorists' point of view in the meaning of gender justice, which has been addressed by referring to Islamic feminism theories in the verses related to women. The notion of patriarchy of interpretations, complicity in gender discrimination, interpretation beyond the text, limiting the verses to the age of descent are among the consequences of feminist interpretations, which are criticized by emphasizing the opinions of Allameh Tabatabaei in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender justice
  • patriarchy,
  • The point of view of the commentators of feminism
  • Allameh Tabatabai
CAPTCHA Image