نویسنده = محمد علی ایازی
بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران

دوره 7، شماره 2، آبان 1400، صفحه 117-144

10.22091/ptt.2021.5811.1805

محمد جواد جاوری؛ محمد علی ایازی


مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 89-110

10.22091/ptt.2016.860

کاظم قاضی زاده؛ محمد علی ایازی؛ لیلا ملک الشعرایی