نویسنده = احمد کریمی
بررسی تطبیقی انتقادی دیدگاه زمخشری در معنا شناسی مزّمّل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22091/ptt.2024.9425.2238

سید احمد قائم فرد؛ احمد کریمی