کلیدواژه‌ها = تفسیر مقایسه‌ای
سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 367-387

10.22091/ptt.2021.3233.1754

نیکزاد عیسی زاده؛ لیلا خلج


تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر