کلیدواژه‌ها = مفسران شیعه
بررسی تفسیری آیات ارتداد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 147-158

10.22091/ptt.2016.804

علی احمد ناصح؛ طیبه زارعی