کلیدواژه‌ها = ابن عاشور
بررسی تطبیقی آراء ابن عاشور و محمدتقی مدرسی در تفسیر آیه تطهیر با تکیه‌ برسیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9382.2240

محمد رضا شاهسنایی؛ عباس شریفی


بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 7-22

10.22091/ptt.2018.2682.1269

سید رضا مودب؛ کاظم رحمان ستایش؛ نگین علیزاده