نویسنده = کاوس روحی برندق
مطالعه انتقادی آراء مفسران فریقین درباره نسبت مشیت الهی و اختیار انسان( مطالعه موردی: آیه هفدهم سوره انفال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.7467.2028

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیلساز


تحلیل و نقد آراء مفسران فریقین در تبیین آیه شانزدهم سوره اسراء

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 251-271

10.22091/ptt.2023.5647.1776

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز


تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 75-105

10.22091/ptt.2018.2804.1298

سید سجاد غلامی؛ کاوس روحی برندق


مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-74

10.22091/ptt.2015.535

کاوس روحی برندق؛ حمد حسین خوانین زاده