نویسنده = ابراهیم نوری
بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی وآلوسی در آیات صفات خبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.9820.2270

ابراهیم نوری؛ حسین خاکپور


تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند

دوره 7، شماره 1، تیر 1400، صفحه 295-319

10.22091/ptt.2021.5686.1785

محمد بزرگزاده؛ ابراهیم نوری؛ حسین خاکپور


عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 133-155

10.22091/ptt.2015.619

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری