نویسنده = جعفر نکونام
بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

دوره 7، شماره 1، تیر 1400، صفحه 33-60

10.22091/ptt.2021.6317.1882

فاطمه باباعلی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ جعفر نکونام


سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 197-211

10.22091/ptt.2018.2976.1320

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی