نویسنده = علیرضا طبیبی
رهیافتی بر نقش قرائن در اختلافات تفسیری آیت‌الله صادقی تهرانی و آیت‌الله جوادی آملی در آیه قصر نماز

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 33-55

10.22091/ptt.2023.8593.2154

سید احمد عابدین پور؛ علیرضا طبیبی؛ علی حسن بیگی؛ کیوان احسانی


بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 203-221

10.22091/ptt.2018.3563.1417

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی