کلیدواژه‌ها = &quot
تفسیر مذهبی، چیستی، تشابه ها و تمایزها با تفسیر تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9170.2215

سیدمحمود طیب حسینی


تحلیل تطبیقی تفسیر قمی و تفسیر صافی در مسأله‌ی آیات مستثنیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.10179.2297

علی غفارزاده؛ مهدی پیچان