کلیدواژه‌ها = اهل سنت
واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 107-160

10.22091/ptt.2023.7347.2013

محسن نورائی؛ مهدی تقی زاده طبری؛ قمر کوهی گونیانی


بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-86

10.22091/ptt.2017.812

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست


بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 137-158

10.22091/ptt.2016.861

حامد دژآباد؛ زهرا خداپرست