کلیدواژه‌ها = مبانی
مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 33-54

10.22091/ptt.2015.587

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری