کلیدواژه‌ها = بررسی تطبیقی
بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2017.526.1026

محسن قاسم پور؛ محمد علی مهدوی راد؛ فاطمه حاجی اکبری


بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 61-86

10.22091/ptt.2017.812

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست