تعداد مقالات: 114
1. تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-37

10.22091/ptt.2015.534

کامران اویسی؛ رضا مودب


2. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر


3. نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-34

10.22091/ptt.2016.787

سید رضا مؤدب؛ محمد رضا عزتی فردوئی؛ صمد اسمی قیه باشی


4. تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


5. تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-34

10.22091/ptt.2017.1935.1152

قاسم سبحانی فخر؛ کرم سیاوشی


6. بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 7-22

10.22091/ptt.2018.2682.1269

سید رضا مودب؛ کاظم رحمان ستایش؛ نگین علیزاده


8. بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-36

10.22091/ptt.2018.2085.1169

زهرا آتشی؛ مرتضی رحیمی؛ محمد جواد سلمانپور


9. بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیه 257 بقره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2019.3021.1327

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی


11. بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

10.22091/ptt.2015.587

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری


12. بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2016.780

مریم قوجائی خامنه؛ سید محمود طیب حسینی


13. بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-48

10.22091/ptt.2016.820

غلامحسین اعرابی؛ ابوالفضل صادقی


14. بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2017.526.1026

محسن قاسم پور؛ محمد علی مهدوی راد؛ فاطمه حاجی اکبری


15. بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-50

10.22091/ptt.2018.1741.1122

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل


19. پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیه "الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ " از منظر فریقین

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-40

10.22091/ptt.2019.2732.1284

علیرضا طبیبی؛ مجید زیدی جودکی


20. مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-74

10.22091/ptt.2015.535

کاوس روحی برندق؛ حمد حسین خوانین زاده


21. جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-80

10.22091/ptt.2015.620

محسن موحدی اصل؛ علی اله بداشتی


22. بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-80

10.22091/ptt.2016.781

نوشین رشیدی رنجبر؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ فاطمه سروی


23. بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-86

10.22091/ptt.2017.812

علی احمد ناصح؛ نگین علیزاده؛ محمد جواد حق پرست