نویسنده = محمدجواد نجفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعی و سنی تا قرآن 7

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401

10.22091/ptt.2022.7383.2018

محمدجواد نجفی؛ نرگس بهشتی


2. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


4. سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

دوره 4، شماره 8، اسفند 1397، صفحه 197-211

10.22091/ptt.2018.2976.1320

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی