کلیدواژه‌ها = سیاق
بررسی تطبیقی آراء ابن عاشور و محمدتقی مدرسی در تفسیر آیه تطهیر با تکیه‌ برسیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9382.2240

محمد رضا شاهسنایی؛ عباس شریفی


نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 135-162

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد