کلیدواژه‌ها = شیعه
تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد


چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 137-158

10.22091/ptt.2016.861

حامد دژآباد؛ زهرا خداپرست