کلیدواژه‌ها = طباطبایی
مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-214

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 89-110

10.22091/ptt.2016.860

کاظم قاضی زاده؛ محمد علی ایازی؛ لیلا ملک الشعرایی


عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 133-155

10.22091/ptt.2015.619

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری