نویسنده = سیدمحمود طیب حسینی
تفسیر مذهبی، چیستی، تشابه ها و تمایزها با تفسیر تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9170.2215

سیدمحمود طیب حسینی


کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2016.780

مریم قوجائی خامنه؛ سید محمود طیب حسینی