کلیدواژه‌ها = مفسران فریقین
مفهوم هدایت ایصالیه و کاربردهای آن در دیدگاه مفسرین فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9059.2207

وحید فرهادی؛ احمد بهشتی مهر


سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 37-66

10.22091/ptt.2022.6712.1946

علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مجید زارعی؛ کوثر قاسمی


روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 193-222

10.22091/ptt.2022.6402.1895

عیسی عیسی زاده؛ یاسر ابو زاده گتابی


بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 281-310

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد