کلیدواژه‌ها = فخر رازی
مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-214

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 87-104

10.22091/ptt.2017.2157.1179

زهره برقعی؛ سیده فاطمه یزدان پناه