کلیدواژه‌ها = فریقین
تعداد مقالات: 9
1. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


4. چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


6. بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 23-50

10.22091/ptt.2018.1741.1122

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل


7. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی


9. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح