کلیدواژه‌ها = فریقین
واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 107-160

10.22091/ptt.2023.7347.2013

محسن نورائی؛ مهدی تقی زاده طبری؛ قمر کوهی گونیانی


مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 2، دی 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

دوره 3، شماره 2، مهر 1396، صفحه 23-50

10.22091/ptt.2018.1741.1122

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل


جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی


فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح