کلیدواژه‌ها = المیزان
ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 4-34

10.22091/ptt.2023.9093.2210

دکتر سید رضا مؤدب؛ محمد تقی دیاری؛ جواد جمشیدی حسن ابادی


تفسیر تطبیقی انتقام از د یدگاه علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 79-100

10.22091/ptt.2024.9747.2264

علی احمد ناصح؛ غلامحسین اعرابی؛ سید صدرالدین صدری شال


بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار

دوره 3، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 105-124

10.22091/ptt.2017.1608.1098

محمد علی تجری؛ سمیه پناهی


بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 33-54

10.22091/ptt.2015.587

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری