کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-77

10.22091/ptt.2022.7189.1999

طاهره نورحسن فتیده؛ طلعت حسنی بافرانی؛ محمد تقی دیاری


کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران

دوره 7، شماره 2، آبان 1400، صفحه 117-144

10.22091/ptt.2021.5811.1805

محمد جواد جاوری؛ محمد علی ایازی


بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم

دوره 7، شماره 1، تیر 1400، صفحه 207-232

10.22091/ptt.2021.6192.1870

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ عنایت شریفی


مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 145-170

10.22091/ptt.2019.3430.1396

سیدمحمدرضا موسوی شلحه؛ غلامحسین اعرابی؛ سعید فراهانی فرد