کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8093.2091

خدیجه احمدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسم پور


2. کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 113-138

10.22091/ptt.2022.6789.1955

سیدمحمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمدحسین شیرزاد


7. بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

دوره 4، شماره 7، فروردین 1397، صفحه 203-221

10.22091/ptt.2018.3563.1417

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی


8. هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 6، مهر 1396، صفحه 185-204

10.22091/ptt.2018.2700.1283

فاطمه سادات حسینی شیرگ؛ سیده سعیده غروی