کلیدواژه‌ها = قرآن
ارتباط سنجی مفهوم ماعندالله با بقیه الله در قرآن کریم

دوره 8، شماره 16، مهر 1401

10.22091/ptt.2023.7452.2026

امیر توحیدی؛ زهرا چراغچی؛ مجید معارف


تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله»

دوره 8، شماره 16، مهر 1401

10.22091/ptt.2023.7958.2082

مینا شمخی؛ سعید رحیمیان؛ علیرضا خنشا


روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 193-222

10.22091/ptt.2022.6402.1895

عیسی عیسی زاده؛ یاسر ابو زاده گتابی


سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 367-387

10.22091/ptt.2021.3233.1754

نیکزاد عیسی زاده؛ لیلا خلج


تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، آذر 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2016.757

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده


بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 81-98

10.22091/ptt.2015.617

طاهره حاجی علیخانی؛ ابراهیم ابراهیمی


فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح


مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-74

10.22091/ptt.2015.535

کاوس روحی برندق؛ حمد حسین خوانین زاده