کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 15
1. سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401

10.22091/ptt.2021.3233.1754

نیکزاد عیسی زاده؛ لیلا خلج


8. تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، آذر 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


10. بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2016.757

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده


11. بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 81-98

10.22091/ptt.2015.617

طاهره حاجی علیخانی؛ ابراهیم ابراهیمی


12. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، آبان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح


14. مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 57-74

10.22091/ptt.2015.535

کاوس روحی برندق؛ حمد حسین خوانین زاده