دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8624.2159

سیده هانیه مومن؛ زهرا قاسم نژاد


بررسی تطبیقی نقش عدالت صحابه در اعتبار فهم سلف در دین شناسی از دیدگاه سلفیه و امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22091/ptt.2023.8793.2177

علی محمد لروند؛ علی الهبداشتی


معیارهای کاربست قاعدۀ تفسیری «حجیّت مفاد جمله‌های مستقل قرآن» در «المیزان» و «التحریر و التنویر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.6426.1899

عاطفه محمدزاده؛ روح الله شهیدی؛ علی راد


واکاوی خاستگاه‌های ضلع زمان‌مندی نظریه عصمت در آراء تفسیری فخر رازی(606ق) و ابن‌شرفشاه حسینی(810ق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.8792.2176

محمدهادی صفری؛ احمد کریمی


مصادیق قوم موعود درآیه استخلاف با رویکردی انتقادی به دیدگاه فخر رازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.8530.2150

حسنعلی نوروزی آزارکی


بررسی روش تفسیری نجفی اصفهانی در «مجدالبیان فی تفسیر القرآن» و مقایسه آن با روش فیض کاشانی در تفسیر «الصافی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.8696.2164

زینب روستایی؛ زهرا محمود حقیقی


مطالعه انتقادی آراء مفسران فریقین درباره نسبت مشیت الهی و اختیار انسان( مطالعه موردی: آیه هفدهم سوره انفال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.7467.2028

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیلساز


بررسی و نقد رویکرد مفسران شیعه و اهل سنت در باره جدال حضرت ابراهیم در آیه 74 سوره هود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.9058.2199

میثم کهن ترابی؛ فریبا چدانی


ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و آقای جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.9093.2210

جواد جمشیدی حسن ابادی؛ محمد تقی دیاری؛ دکتر سید رضا مؤدب


بررسی تطبیقی تفسیر ظاهری و باطنی «مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ» و «اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ» از منظر جوادی آملی و آلوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.9244.2223

رضا بنی اسدی؛ فاطمه برغون؛ اسما برغون


تحلیل تطبیقی تفسیر علامه طباطبایی (ره) و عزیزه الحبری از نشوز در آیه 34 سوره نساء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.9027.2196

نگار کریم پور؛ محسن بدره


تحلیل تحول مفهوم عبارت «وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ» در سده های دهم تا پانزدهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1402

10.22091/ptt.2023.9233.2220

سیده هانیه مومن؛ زهرا قاسم نژاد؛ حمید ایماندار