نمایه نویسندگان

ا

 • اعرابی، غلامحسین بررسی تطبیقی مسأله رؤیت و ادراک بصری خداوند در تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر ماتریدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 49-69]

ب

 • باقری، کبری جایگاه روایات تفسیری اهل بیت(ع) در زادالمسیر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 161-184]
 • برقعی، زهره هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 87-104]

پ

 • پناهی، سمیه بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]

ت

 • تجری، محمد علی بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 105-124]
 • تمسکی بیدگلی، علی گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 201-225]
 • توسل، سیده راضیه بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]

ج

 • جعفرطیاری، مصطفی بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-138]
 • جهانبازی، زهرا مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]

ح

 • حاجی اکبری، فاطمه بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • حسینی شیرگ، فاطمه سادات هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 185-204]
 • حق پرست، محمد جواد بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]

د

 • دست رنج، فاطمه بررسی تطبیقی منابع و روش‌ها و گرایش‌های تفسیر زید بن علی(ع) و عبد الرحمان بن زید [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 139-160]
 • دیرباز، عسگر بررسی دیدگاه‌ها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلف‌عنه در عبارت «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]

ر

 • رئیسی، مرضیه مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]
 • رحمان ستایش، کاظم بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • رحیمی، سیده وحیده جایگاه روایات تفسیری اهل بیت(ع) در زادالمسیر [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 161-184]

ز

 • زعفرانی زاده، سعید بررسی تطبیقی مسأله رؤیت و ادراک بصری خداوند در تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر ماتریدی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 49-69]

س

 • سبحانی فخر، قاسم تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]
 • سجادی، رضیه سادات تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 12-140]
 • سعیدیان، خدیجه تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 12-140]
 • سیاوشی، کرم تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 7-34]

ش

 • شرفی، زهرا بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]
 • شهیدی، روح الله بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]

ط

 • طبیبی، علیرضا بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 149-175]

ع

 • علی پور، امیر بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم(ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخررازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 255-268]
 • علیزاده، نگین بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]
 • علیزاده، نگین بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]

غ

 • غروی، سیده سعیده فاعل معجزه در تبیین مفسران فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 75-201]
 • غروی، سیده سعیده هدایت و توفیق در دیدگاه تفسیری آیة الله معرفت و علامه طباطبایی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 185-204]

ق

 • قاسم پور، محسن بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • قاسمی، نرگس بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات مشیت و اراده الهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-111]

ک

 • کریمی محلی، طاهره نقد نظر مشهور، مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 225-240]

م

 • مداحی، مرتضی بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 111-138]
 • مدرسی راد، زهرا نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیاتِ فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه مفسّران فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 205-226]
 • مطلبی کربکندی، حسین بررسی دیدگاه‌ها دربارۀ کیستی خلیفه و مستخلف‌عنه در عبارت «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأرْضِ خَلِیفَةً» [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 73-92]
 • مهدوی راد، محمد علی بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 35-60]
 • مودب، سید رضا بررسی تطبیقی و تحلیلی آراء تفسیری معرفت و ابن عاشور ذیل آیه امامت [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 7-22]
 • موسوی، سید محسن گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 201-225]
 • مولایی نیا، عزت الله بررسی تطبیقی دیدگاه آیت الله معرفت و آلوسی دربارۀ آیات مشیت و اراده الهی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 91-111]
 • میراحمدی، عبدالله نقد تفسیر تفهیم القرآن دربارۀ آیاتِ فضائل اهل بیت(ع) بر اساس دیدگاه مفسّران فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 205-226]

ن

 • ناصح، علی احمد بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین [دوره 3، شماره 1، 1396، صفحه 61-86]
 • نجار زادگان، فتح الله بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 23-50]
 • نفیسی، شادی مطالعه تطبیقی پوشش کنیز در فقه و تفسیر شیعه و سنی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 227-253]
 • نوروزی، مجتبی بررسی تطبیقی «ذنب» و «استغفار» پیامبر اکرم(ص) در قرآن از نظر آیت الله معرفت و فخررازی [دوره 3، شماره 2، 1396، صفحه 255-268]

ی