نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی فخاری، آزاده بررسی تطبیقی آیه 80 سورۀ نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریۀ عدم سماع اموات [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 187-206]
 • احمدی، لیلا بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]
 • اخویان، محمد علی بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • اخویان، محمد علی بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]
 • اسعدی، محمد بررسی روش‌شناختی تفسیر آیۀ 106 سورۀ یوسف با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 285-310]
 • اشکوری، سید عدنان پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • اصلانی، مهدی نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • اعرابی، غلامحسین مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • ایزدی، محسن بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]

ب

 • بابایی، شهلا پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • بارانی، ابوالحسن بررسی تطبیقی آراء مفسران معتزله، اشاعره و امامیه در مسئلۀ ابتلا و رابطۀ آن با عدل الهی با تأکید بر دیدگاه‌های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 59-78]
 • بخرد، مصطفی نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]
 • بیات، محمد حسین تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیۀ مباهله بر تفسیر المنار [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 19-42]

ت

 • تجری، علی اصغر بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]

ج

 • جنتی، لیلا مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]

ح

 • حبیب نژاد، سید احمد نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]
 • حسن بگی، علی بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 37-58]

خ

 • خدمتکار آرانی، خدیجه بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 213-237]
 • خوش نیت، غلامرضا بازخوانی آراء تفسیری مفسران در آیۀ خطاب (فصلت:11) با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 163-186]

ر

 • رحمان ستایش، محمدکاظم مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]
 • رحیمی، سیده وحیده شالودۀ نظام اخلاق بندگی قرآن با تأکید بر تفاسیر فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-134]
 • رستگار جزی، پرویز بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]
 • رضوی، سید محمد اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]

ز

 • زارع، رحمان بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 43-66]
 • زاهدی فر، سیفعلی بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار نقد و بررسی قاعده بودن سیاق در پرتو تفاسیر قران کریم [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 135-162]

ژ

 • ژرفی یگانه، زهرا مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]

س

 • ساطع، نفیسه بررسی تطبیقی آیات معناداریِ زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 187-212]
 • سجادی، مریم سادات مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-36]
 • سیدموسوی، سیدحسین بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]

ش

 • شاکری موحد، امین الله تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 235-253]
 • شاهرخی، سیده معصومه بررسی تطبیقی آیات معناداریِ زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 187-212]
 • شریفی، عباس بازخوانی آراء تفسیری مفسران در آیۀ خطاب (فصلت:11) با رویکرد تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 163-186]

ص

 • صادقی، اعظم تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 213-237]

ط

 • طاهر، مهری اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]

ع

 • عبدالله زاده، سید حمزه بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]
 • عشریه، رحمان سازگاری إسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سورۀ نساء در اندیشۀ فخر رازی و امام خمینی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 161-186]

غ

 • غفاری، علی اکبر رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-106]

ف

 • فاکر میبدی، محمد بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در تفاسیر المیزان و نمونه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 311-330]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت‌های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی‌تهرانی و عزّت دروزه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 261-284]

ق

 • قاسم پور، محسن بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]

ک

 • کتابی، سمیه شالودۀ نظام اخلاق بندگی قرآن با تأکید بر تفاسیر فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 107-134]
 • کوهی، قمر بررسی تطبیقی روایات منابع فریقین در پنج قرن نخست هجری دربارۀ «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 115-140]

م

 • مؤدب، دکتر سید رضا مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 9-36]
 • محققی، حسین تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیۀ مباهله بر تفسیر المنار [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 19-42]
 • محمدجعفری، رسول نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 67-92]
 • مرادی، محمد رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 79-106]
 • مرتضوی، سیدمحمد بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر اسلام(ص) در صحیح بخاری و صحیح مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره‌های ناس و فلق) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 253-276]
 • مظفری، سودابه پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • مهدوی فرد، امیرعباس تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 235-253]

ن

 • ناصح، علی احمد مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 7-18]
 • ناعمی، زهره پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر «روض الجنان و روح الجنان» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 141-160]
 • نبوی، سیدمجید اعتبارسنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی و مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی‌اسرائیل [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 207-235]
 • نجفی، محمدجواد مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 237-260]
 • نقیه، محمد رضا بررسی تطبیقی آیه 80 سورۀ نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریۀ عدم سماع اموات [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 187-206]
 • نوروزی، رضا بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 93-114]