موضوعات = اسلامی
بررسی تطبیقی نقش عدالت صحابه در اعتبار فهم سلف در دین شناسی از دیدگاه سلفیه و امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

10.22091/ptt.2023.8793.2177

علی محمد لروند؛ علی الهبداشتی


مطالعه انتقادی آراء مفسران فریقین درباره نسبت مشیت الهی و اختیار انسان( مطالعه موردی: آیه هفدهم سوره انفال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22091/ptt.2023.7467.2028

مهدی کامران کوهانستانی؛ کاظم قاضی زاده؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیلساز


بررسی چیستی تطهیر عیسی (ع) در آیه «وَمُطَهِّرُکَ مِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ‏»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9596.2248

حسین نقوی؛ غلامعلی عزیزی کیا


مفهوم هدایت ایصالیه و کاربردهای آن در دیدگاه مفسرین فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9059.2207

وحید فرهادی؛ احمد بهشتی مهر


« عصیان و غوایت حضرت آدم(ع) از منظر مفسران فریقین؛ تفسیر آیه 121 سوره طه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9347.2232

اشکان جوانمرد؛ سید رضا مؤدب


آیه ابتلا (بقره/124) و رد پای مسأله امامت در تفاسیر کهن شیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9777.2267

کاظم استادی


تطبیق و بررسی دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی درباره رابطه عصمت با شهادت بر اعمال انسانها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9606.2249

محسن ایزدی؛ ناصر صحرانورد


بررسی تطبیقی آراء ابن عاشور و محمدتقی مدرسی در تفسیر آیه تطهیر با تکیه‌ برسیاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9382.2240

محمد رضا شاهسنایی؛ عباس شریفی


تفسیر مذهبی، چیستی، تشابه ها و تمایزها با تفسیر تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9170.2215

سیدمحمود طیب حسینی


واکاوی تطبیقی پیامدهای مبنای عدالت جنسیتی در نظریه پردازی مفسران فمینیسم اسلامی با تأکید بر آرای علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.9938.2275

ابوالحسن بارانی ( نویسنده مسئول )؛ عصمت نیری


بررسی تطبیقی دیدگاه فخر رازی وآلوسی در آیات صفات خبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.9820.2270

ابراهیم نوری؛ حسین خاکپور


تحلیل تطبیقی تفسیر قمی و تفسیر صافی در مسأله‌ی آیات مستثنیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22091/ptt.2024.10179.2297

علی غفارزاده؛ مهدی پیچان


بررسی تطبیقی انتقادی دیدگاه زمخشری در معنا شناسی مزّمّل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22091/ptt.2024.9425.2238

سید احمد قائم فرد؛ احمد کریمی


ارزیابی مبنای تفسیری اعجاز قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و جوادی آملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 4-34

10.22091/ptt.2023.9093.2210

دکتر سید رضا مؤدب؛ محمد تقی دیاری؛ جواد جمشیدی حسن ابادی


تفسیر تطبیقی انتقام از د یدگاه علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 79-100

10.22091/ptt.2024.9747.2264

علی احمد ناصح؛ غلامحسین اعرابی؛ سید صدرالدین صدری شال


بررسی و نقد رویکرد مفسران دربارۀ جدال ابراهیم در آیۀ ۷۴ سورۀ هود

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 150-172

10.22091/ptt.2023.9058.2199

میثم کهن ترابی؛ فریبا چدانی


روش تفسیری مجد البیان و مقایسۀ آن با روش تفسیر الصافی

دوره 9، شماره 2، آبان 1402، صفحه 230-261

10.22091/ptt.2023.8696.2164

زینب روستایی؛ زهرا محمود حقیقی