موضوعات = اسلامی
تعداد مقالات: 12
1. مطالعه تطبیقی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخررازی و علامه طباطبایی همراه با نقد و ترجیح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


2. سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22091/ptt.2022.6712.1946

سید محمد موسوی مقدم؛ علی راد؛ مجید زارعی؛ کوثر قاسمی


3. بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقّق هدف از خلقت در آیه 56 سوره ذاریات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22091/ptt.2022.8448.2135

سید مهدی رحمتی؛ فاطمه حاجی اکبری


4. جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8624.2159

سیده هانیه مومن؛ زهرا قاسم نژاد


5. بررسی مستندات قرآنی «توحید» در منظومه کلامی اباضیه از منظر تفسیر «تیسیر التفسیر» أطفیش و مقایسه آن با دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8093.2091

خدیجه احمدی؛ حسین ستار؛ محسن قاسم پور


8. تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 65-77

10.22091/ptt.2022.7189.1999

طاهره نورحسن فتیده؛ طلعت حسنی بافرانی؛ محمد تقی دیاری


10. علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 139-166

10.22091/ptt.2022.6461.1907

مهدی فراهانی؛ جعفر تابان(نویسنده مسئول)؛ سیدکریم خوب بین خوش نظر


11. نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 167-192

10.22091/ptt.2022.6450.1905

کاظم قاضی زاده؛ زهرا کفایی جلیلی فرد؛ شادی نفیسی؛ نصرت نیل ساز


12. بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 281-310

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد