موضوعات = اسلامی
جریان شناسی آراء مفسران در تبیین آیات موید نظام علیت در حوزه ی اجتماعی (مطالعه موردی آیه 32 سوره زخرف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.22091/ptt.2022.8624.2159

سیده هانیه مومن؛ زهرا قاسم نژاد


سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 37-66

10.22091/ptt.2022.6712.1946

علی راد؛ سید محمد موسوی مقدم؛ مجید زارعی؛ کوثر قاسمی


دلالت و مصداق «ولی دم» در آیه 33 سورۀ اسراء

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 101-130

10.22091/ptt.2023.7304.2010

محمدجواد توکلی خانیکی؛ فهیمه مرادی


واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 107-160

10.22091/ptt.2023.7347.2013

محسن نورائی؛ مهدی تقی زاده طبری؛ قمر کوهی گونیانی


ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 161-184

10.22091/ptt.2023.7452.2026

امیر توحیدی؛ زهرا چراغچی؛ مجید معارف


مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-214

10.22091/ptt.2022.7485.2033

علی اله بداشتی؛ داود صائمی؛ فائزه سادات خردمند


تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 215-240

10.22091/ptt.2023.7701.2056

مسلم لاله زاری؛ جواد پور روستایی؛ محمد رضا شایق


تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-77

10.22091/ptt.2022.7189.1999

طاهره نورحسن فتیده؛ طلعت حسنی بافرانی؛ محمد تقی دیاری


علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 139-166

10.22091/ptt.2022.6461.1907

مهدی فراهانی؛ جعفر تابان(نویسنده مسئول)؛ سیدکریم خوب بین خوش نظر


نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-192

10.22091/ptt.2022.6450.1905

کاظم قاضی زاده؛ زهرا کفایی جلیلی فرد؛ شادی نفیسی؛ نصرت نیل ساز


بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 281-310

10.22091/ptt.2022.5747.1793

لطفعلی عبداللهی واشان؛ مجید معارف؛ سید حسین حسینی بجدنی؛ سمانه زارعی حسین آباد